Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stryn

Rassikringstiltak på Rv 15 Dårflåt i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Rehabilitering av vei og ledningsnett i Stryn kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023
Sikkerhetstiltak av kommunal vei eller dam i Stryn
For krav om at demning skal vere i samsvar med damsikkerheitsforskrift.
Rassikringstiltak på Rv 15 Morkfonna i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 30m. Kuvlert.
Rassikringstiltak på Rv 15 Landskjerfonna i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 140m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 60 Tryvaneset-Lovik i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is,stein. 2000m. Kostnad er ikke beregnet.
rassikring av Fv 724 Aksnesfonn i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype sørpeskred/flomskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 722 Marsåna i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 80m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 722 Marsåbakkane i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 60 Vannberg i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 15 Berstad i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 100m. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 15 Skåre i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 30m. Skredtype tørrsnø, flom. Kostnad er ikke beregnet.
Punktlighetstiltak langs Fylkesveg 5724 i Oldedalen
Punktvis utbedring. Behov for utvida omfang.
Utbedring av møteplasser mm langs Fylkesveg 5723 i Stryn
Opparbeiding av møteplassar i Lodalen. Fv 550 Ytre Ædna, 5 mill. kr. Tiltaket gjeld fjerning av flaskehals samt opparbeiding av siktsone. Det har vore dødsulukke knytt til trongare veg på strekninga.
Rassikringstiltak på Rv 15 Nesjeelva i Stryn
Rute 6c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 90m. Middels prioritert i skredsikringsplan.
Utbedring av vei og møteplasser langs Fylkesveg 5742 i Stryn
Opparbeiding av møteplassar, samt utbetring av nokre smale svingar på Fjelli, Jevnlid, Gald, Heimlid, samt kryss Nygård fv. 5742

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: