Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ålesund

Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai og ny brubås. Utasundspakken del 3.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ombygg fra renseanlegg til pumpestasjon i Ålesund kommune
På sikt skal Ålesund kommune bygge et nytt hovedrenseanlegg og Breivika skal gjøres om til pumpestasjon.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai. Utasundspakken del 3.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Emblemsvåg i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 659 Hagen i Haram, gangvegundergang og gs-veg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fv 397 i Ålesund
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 650 i Ørskog
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 661 i Haram
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Miljølokk på E136 Volsdalen i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 1.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 661 i Ålesund
Estimert gjennomføring etter 2027.
Oppgradering av tunnel Fv 661 i Ålesund
Strossing pga skilta høgde 4 meter.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 5646 i Ålesund
Opparbeide tilkomst for mjuke trafikantar frå krysset Alvikvegen X Storskjervavegen fram til haldeplassen på vestsida av Alvikvegen. Tiltaket omfattar også opparbeiding av plattform/venteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: