Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (5)
Averøy (5)
Fjord (9)
Giske (13)
Gjemnes (8)
Hareid (4)
Herøy (10)
Hustadvika (11)
Molde (19)
Rauma (11)
Sande (4)
Smøla (3)
Stranda (10)
Sula (2)
Sunndal (7)
Surnadal (3)
Sykkylven (6)
Tingvoll (6)
Ulstein (3)
Vanylven (6)
Vestnes (5)
Volda (3)
Ålesund (35)
Ørsta (8)
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Ca. 3000 m2 nybygg og ca. 4000 m2 ombygg i høgblokka.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Elektrodriftkontrakt for riks- og europaveger 9452 i Møre og Romsdal 2022-2026
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger samt enkelte fylkesveger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Møre og Romsdal fylke
Utdyping av fiskerihavn på Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter.
Utbedring av E39 Kviltorp-Lergrovik i Molde
Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Utvidelse av kai i Giske
200 m utvidelse.
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai og ny brubås. Utasundspakken del 3.
Tilleggskai og ny brubås ved Åram ferjekai i Vanylven
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ombygg fra renseanlegg til pumpestasjon i Ålesund kommune
På sikt skal Ålesund kommune bygge et nytt hovedrenseanlegg og Breivika skal gjøres om til pumpestasjon.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Eide
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Molde
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 61 i Vanylven
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av landområde ved Fv 651 Stranda
I investeringsprogram fylkesveger 2021-2027.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai. Utasundspakken del 3.
Utdyping av farled, Vaulane i Herøy
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt i perioden 2018-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 62 Sunndalsøra-Håsenkrysset i Sunndal, kryss til rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Breddeutvidelse på Fv 61 i Vanylven
Breddeutvidelse (350 m) + skulderforsterking (1,5 km). Smal veg utan møteplassar.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Emblemsvåg i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av landområde ved Fv 61 Årvik fergekai i Sande
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 669 i Smøla
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Breddeutvidelse på Fv 532 i Hustadvika/Gjemnes
Breddeutvidelse av smal, uoversikteleg kurve/ bakketopp (200 + 400 m ny veg).
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 659 Hagen i Haram, gangvegundergang og gs-veg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Ringstad skule i Stranda, Forgjengerundergang
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Tettstedstiltak på Fv 64 Bruhagen i Averøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Aure bru i Sykkylven, rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 680 i Aure
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 6i i Hareid
Ombygging av T-kryss til rundkjøring.
Utbedring av bru på Fv 397 i Ålesund
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 650 i Ørskog
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 661 i Haram
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 655 i Ørsta
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Smal bru, breidde < 6m, ÅDT > 1500.
Utdyping av farled, Ringholmen i Aure
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt utført i perioden 2018-2023.
Miljølokk på E136 Volsdalen i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 1.
Breddeutvidelse på Fv 650 ved utsiktispunkt i Stranda
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Oppgradering av tunnel Fv 92 i Norddal
Innsnevring/ strossing pga skilta høgde 3 meter.
Oppgradering av tunnel Fv 650 i Norddal
Strossing, pga skilta høgde 3,8-4 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta).
Oppgradering av tunnel Fv 650 i Stranda
Strossing, pga skilta høgde 3,8-4 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta).
Oppgradering av stikkrenner på Fv 61 Hareidsdalen i Hareid
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Mauseid i Sula, gangbru
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Tettstedstiltak på Fv 62 Eidsvåg i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: