Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Tønsberg

Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Riving av lager og verksted i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Utskifting av ventilasjons- og luktreduksjonsanlegg på renseanlegg i Tønsberg
Prosjektet omfatter utskiftning av eksisterende ventilasjonsaggregat med et nytt aggregat. I tillegg skal eksisterende scrubber fjernes og erstattes med et totrinns luktreduksjonsanlegg på avtrekk. Det skal samtidig etableres noen nye punktavsug som skal tilknyttes eksisterende kanalopplegg ute i prosessrom. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av angitte tekniske anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: