Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Re

Nybygg av renseanlegg i Re kommune
Nytt RA dimensjonert for 3000PE, med opsjon for fremtidig utvidelse med 1000 PE ekstra – altså totalt 4000PE.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: