Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Vestfold fylke

Færder (1)
Horten (2)
Larvik (6)
Re (3)
Sande (0)
Svelvik (0)
Tønsberg (5)
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av renseanlegg i Re kommune
Nytt RA dimensjonert for 3000PE, med opsjon for fremtidig utvidelse med 1000 PE ekstra – altså totalt 4000PE.
Riving av lager og verksted i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Utskifting av ventilasjons- og luktreduksjonsanlegg på renseanlegg i Tønsberg
Prosjektet omfatter utskiftning av eksisterende ventilasjonsaggregat med et nytt aggregat. I tillegg skal eksisterende scrubber fjernes og erstattes med et totrinns luktreduksjonsanlegg på avtrekk. Det skal samtidig etableres noen nye punktavsug som skal tilknyttes eksisterende kanalopplegg ute i prosessrom. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av angitte tekniske anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: