Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Åseral

Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E1 organiseres som en totalentreprise og skal dekke alle prosesstekniske installasjoner i renseanlegget inklusive driftskontroll og elektrotekniske installasjoner for prosessutstyr i entreprisen.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E2 organiseres som generalentreprise på bygg og anleggsarbeider for etablering av nytt renseanlegg. Entreprisen omfatter grunnarbeider, bygningsarbeider, ventilasjon og luktreduksjon, sanitærinstallasjoner, elektroarbeider for bygg og VVS samt utomhusarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: