Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Tromsø

Nybygg av næring på industriområde i Tromsø
Havneområdet er allerede etablert med nødvendig infrastruktur, ca 90.000 m² areal og 200 meter kai. Tromsø Kommune og Tromsø havn eier totalt ca 1.200 mål i området.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Ombygging fra renseanlegg til pumpestasjon og vannledninger i Tromsø
Ombygging av Selnes avløpsrenseanlegg (Selnes RA) til Selnes pumpestasjon med tilhørende pumpeoverføring i sjø til Langnes avløpsrenseanlegg (Langnes RA) og b) ombyggingstiltak på deler av det avskjærende avløpssystemet inn mot Selnes RA. Nytt overbygg på PA20 Storvollen pumpestasjon og PA21 Storleva pumpestasjon.
Oppgradering av pumpestasjon sør på Tromsøya
Fellesutlysning for PA64 Robukta- og PA68 Telegrafbukta pumpestasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: