Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Troms fylke

Utvikling av Rødskjær havne- og industriområde i Harstad
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av industri-og næringsformål i Skånland
Gnr/bnr: 3/10, 11, 36. Ca 250 daa.
Nybygg av industribygg i Karlsøy
Utbygging inklusive infrastruktur.
Nybygg av industriområde i Hansnes, Karlsøy
Utbygging inklusive infrastruktur.
Nybygg av næring på industriområde i Tromsø
Havneområdet er allerede etablert med nødvendig infrastruktur, ca 90.000 m² areal og 200 meter kai. Tromsø Kommune og Tromsø havn eier totalt ca 1.200 mål i området.
Nybygg av næringsbygg i Kvæfjord
Utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Etablering av et nytt laboratorium med tilhørende kontorfløy i Balsfjord
Nordkjosbotn ligger ca. 70 km sør for Tromsø og er et viktig trafikknutepunkt i Troms der E6og E8 møtes.
Ombygging fra renseanlegg til pumpestasjon og vannledninger i Tromsø
Ombygging av Selnes avløpsrenseanlegg (Selnes RA) til Selnes pumpestasjon med tilhørende pumpeoverføring i sjø til Langnes avløpsrenseanlegg (Langnes RA) og b) ombyggingstiltak på deler av det avskjærende avløpssystemet inn mot Selnes RA. Nytt overbygg på PA20 Storvollen pumpestasjon og PA21 Storleva pumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: