Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (2)
Flatanger (0)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (3)
Grong (0)
Hemne (1)
Hitra (4)
Holtålen (0)
Inderøy (0)
Klæbu (1)
Leka (0)
Levanger (5)
Lierne (1)
Malvik (1)
Meldal (0)
Melhus (5)
Meråker (0)
Nærøy (2)
Namsos (2)
Oppdal (0)
Orkdal (2)
Osen (0)
Overhalla (3)
Rennebu (1)
Roan (0)
Røros (0)
Selbu (0)
Skaun (0)
Steinkjer (4)
Stjørdal (2)
Trondheim (14)
Tydal (1)
Verdal (3)
Verran (1)
Vikna (2)
Åfjord (1)
Ørland (3)
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nytt næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av industri i Rørvik
700-800 dekar. Byggeklara tomter.
Nybygg av industriområde i Soknesøra, Støren, Midtre Gauldal kommune
Tilrettelegging av næringsareal for mindre bedrifter og mindre arealkrevende foretak som småindustri mv.
Opparbeidelse av næringsområde i Midtre Gauldal
275 daa. Detaljregulering er vedtatt. Tilrettelegging for større arealkrevende virksomheter, tungindustri, næringsmiddelindustri, logistikksenter mv.
Nyetablering av industriområde i Verdal
Ca 250 dekar. Området behøver fylles ut.
Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Riving av fabrikk i Levanger
Gnr/bnr 315/97, 315/98 og 315/4, samt deler av eiendommene 315/146 og 315/4.
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Nybygg av silo i Verdal
Bygges i betong eller stål.
Bygging av gjenbruksstasjon på Støvika industriområde i Lierne
Støping av støttemur med lengde ca 60 m med høyde 2,8 m samt betongplate for lagerhus på ca 200 m2.
Etablering av vaskeplass m.m i Namdalseid
Etablering av vaskeanlegg for biologisk grensekontroll ved mottak av kjøretøyer og materiell. Vaskeanlegget skal væreinnendørs med 4-6 stasjoner. Kontorareal med 2-4 plasser Garderober, toaletter og spiserom for ca. 10 personer. Området har verken vann eller avløp, og det er langt til offentlig infrastruktur. Vann og avløp for anlegget må løses med eget lokalt system. Anlegget vil ikke være i daglig bruk, men brukes intensivt i de periodene det er i bruk.
Riving og nybygg av ventilhus i Namsos
Riving av eksisterende ventilhus og bygging av nytt ventilhus ved Tavlåa vannrenseanlegg på ca 40 m2 med kjeller i betong og første etasje i trekontruksjon. Levering og montering av rørdeler, ventiler og armaturer for hovedvannledning i kjeller.
Riving av forretningsbygg og industri ved Leangen stasjon
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: