Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Porsgrunn

Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av verksted, lager og kontor i Porsgrunn
Ca 11 daa. Gnr./bnr. 200/3956, 200/1991, 200/1992, 200/1994 og deler av eiendommen 200/1989.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: