Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Bamble

Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 2 mfl
ca 160 dekar. Trinnvis utbygging, 10-20 daa, blir utført i trinn 1. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: