Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Telemark fylke

Bamble (2)
(0)
Drangedal (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Kragerø (3)
Kviteseid (2)
Nissedal (0)
Nome (0)
Notodden (0)
Porsgrunn (4)
Sauherad (0)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (3)
Tinn (1)
Tokke (2)
Vinje (0)
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 2 mfl
ca 160 dekar. Trinnvis utbygging, 10-20 daa, blir utført i trinn 1. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere.
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av verksted, lager og kontor i Porsgrunn
Ca 11 daa. Gnr./bnr. 200/3956, 200/1991, 200/1992, 200/1994 og deler av eiendommen 200/1989.
Skredoverbygg på Fv 45 Voilen i Tokke
Under planlegging. Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Nybygg av industri og verksted på Rødmyr trinn 2
Hus 1 42x24 meter. Hus 2 88x24 meter.
Overbygg på Fv 304 Fjågesund i Kviteseid
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Overbygg på Fv 45 Ullsteinskredet 1 i Tokke
Under planlegging. Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: