Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (1)
Aurland (1)
Bremanger (3)
Eid (2)
Fjaler (2)
Flora (3)
Førde (1)
Gaular (2)
Gloppen (0)
Gulen (1)
Hornindal (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Jølster (0)
Lærdal (2)
Leikanger (3)
Luster (0)
Naustdal (1)
Selje (1)
Sogndal (0)
Solund (1)
Stryn (4)
Vik (0)
Vågsøy (1)
Årdal (1)
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Nybygg av industriområde i Hornindal
25 daa. Sikkerhetstiltak vil utføres på grunn av nærhet til elv.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 daa for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Etablering av dypvannskai og utvidelse av eksisterende bygg i Moldefjorden, Selje
Fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar. Gnr/bnr: 70/17, 8, 26.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Utvikling av næringsarealer i Flora kommune
Gnr/bnr: 26/606, del av 26/234, mfl.
Etablering av ny pumpestasjon og pumpeledning i Florø
Slås 01.01.2020 ihop med Vågsøy kommune & blir då Kinn kommune. Fellesutlysning for: Firdavegen, Evjegata, Elias Melværsgate, Gaddevegen, Atle Jarls Gate, i fortau Skudalsvegen, boring under Skudalsvegen og Leirvåggata samt opsjon på ny pumpestasjon og pumpeledning fra XL-Bygg. Dagens fellesleidning frå XL-Bygg og 300 m lenger vest har dårlege fallforhold og er i dårleg forfatning. Det er derfor med ein opsjon med ny pumpestasjon (PS13) og pumpeleidning for å pumpe spillvatnet utanom denne fellesleidningen. Denne opsjonen bli ein del av evalueringsgrunnlaget.
Nybygg av vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: