Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Oslo fylke

Oslo (39)
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av lager/deponi for radioaktivt avfall i Norge
Nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Nybygg av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Gnr/bnr: 119/8, 9. Et flaggskip lagerbygg med "self storage-fasiliteter".
Nybygg av bygg for økologisk matproduksjon i bydel Grorud, Oslo, trinn 1
Bygningen skal inneholde økologisk matproduksjon for kantiner og butikker og skal i tillegg romme utadrettet virksomhet.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Riving- og nybygg av driftstasjon ved Hovedøybukta i Oslo
Driftsstasjon, slipp og bryggeanlegg.
Oppføring av nytt produksjonsanlegg (betong) i bydel Nordstrand, Oslo
Anlegget skal i stor grad settes sammen av prefabrikkerte elementer.
Nybygg av undervisning-og kontorbygg ved Sørli besøksgård i bydel Østensjø
Hovedvolumet består av en "låvedel" over tre plan, en hovedetasje med husdyr, en kjeller for lager og garasje samt et loft med kontor og for-lager. Det er planlagt en låvebro inn til hovedetasjen. Bebyggelsen består videre av en lavere del over to etasjer med hovedetasje ut mot tunet for undervisning og en kjeller med garderober, lager og toaletter.
Oppgradering av verneverdig bygg i Oslo sentrum
Påbygg 2 etasjer på tak av 4. etasje, fløyen i gårdsrommet. Påbygg veksthus på taket av 2. etasje i gårdsrommet. Oppgradering av inngangsparti mot Kristian Augusts gate. Utskifting av tekniske anlegg og ventilasjonskanaler på taket. Skilt på fasade vest. Fasadebelysning.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Riving av lager mm i bydel Nordstrand
Rives innen bygging av trinn 2. Riving av lager/kombibygg, 7000-8000 m2.
Om-og tilbygg av dagligvarebutikk i bydel Sagene, Oslo
To tilbygg, nytt inngangsparti og nytt varemottak. Ombygging av deler av 1 etasje.
Riving av fabrikk/produksjonslokale i bydel Sagene, Oslo
Riving i forbindelse med ny 6 parallell ungdomsskole fra 8.-10. trinn, med plass til ca. 540 elever og en 16 elevs autistavdeling.
Nybygg av lagerbygg ved Olaf Ryes plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Sceneutstyr, kulisser, instrumenter, lys- og lydutstyr samt en mindre boenhet for "Artists in Residense".
Etablering av nytt kjøleanlegg for Ullern idrettspark i bydel Ullern, Oslo
Bygging på deler av tomten. Ullern idrettspark består i dag av en todelt grusbane og en kunstgressbane. Grusbanen islegges hver vinter. For å drifte dette anlegget kreves et kjøleanlegg. Dagens kjøleanlegg er utdatert og det er behov for å etablere et nytt anlegg. Det planlegges å bruke et mer miljøvennlig kjølemedium i det nye anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: