Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Gjøvik

Nybygg av vannpumpestasjon i Gjøvik
Ca 11 daa. Knyttet til en ny reservevannledning (sjøledning) som skal gå fra Gjøvik til Redalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: