Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (1)
Averøy (10)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (1)
Hareid (1)
Herøy (0)
Molde (5)
Rauma (0)
Sande (0)
Smøla (1)
Stranda (1)
Sula (1)
Sunndal (0)
Surnadal (2)
Sykkylven (0)
Tingvoll (1)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (7)
Ålesund (3)
Ørsta (2)
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Harøy i Hustadvika, trinn 2-3
Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn.
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 200.000 m2 disponibelt areal. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn på Hovdebygda i Ørsta
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Nybygg av industriområde i Hornindal
25 daa. Sikkerhetstiltak vil utføres på grunn av nærhet til elv.
Nybygg av industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. 300 da.
Nybygg av vannverk og etablering av reservevannkilde i Volda
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledning i Volda
Primærrenseanlegg, antatt kapasitet 3000 PE.
Oppgradering av rentvannsbasseng i vannverk i Ørsta
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk. 6-7 måneders byggetid.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: