Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Odda

Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Nyb av vannbehandlings- og fellesrenseanlegg i Seljestad
Renseanlegget blir på 100-150 m2. Membran og UV-filter.
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: