Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Bømlo

Nybygg av industriområde ved Bømlo
20/141, 79. ISPS godkjent. 11,5 dekar.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Etablering av naust og sjøbod i Bømlo
Ca. 18 stk. nye naust og 1 stk. sjøbod med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, kai og småbåtanlegg. Gnr.11 bnr.30 m.fl. Planområdet utgjer totalt ca. 27,7 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: