Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (6)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (18)
Bømlo (6)
Eidfjord (0)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjell (2)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (2)
Kvam (1)
Lindås (4)
Meland (2)
Modalen (0)
Odda (5)
Os (2)
Osterøy (3)
Radøy (0)
Samnanger (1)
Stord (1)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Voss (2)
Øygarden (3)
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Nybygg av industri, næring og småbåtshavn mm i Askøy
Gnr/bnr: 12/125, 12/1616, 12/293 og del av 12/893 og 12/1174.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Utbygging av næringsområde i Frekhaug
Området er på ca 40000m2.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 2
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av datasenter alternativt produksjonslokaler, lager og verksted mm i Kvinnherad
Gnr/bnr: 252/1, 2. Kan bygges et datasenter på 6000-8000 m2.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av lager og kontor i Os
Ca 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 mfl.
Nybygg av industriområde ved Bømlo
20/141, 79. ISPS godkjent. 11,5 dekar.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Nybygg av oppdrettsanlegg i Jondal
Omfatter sjøareal mellom Byrkjebein og Solesnes.
Nybygg av hulldekkefabrikk på Askøy
Planområdet er ca. 165 dekar.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Etablering av naust og sjøbod i Bømlo
Ca. 18 stk. nye naust og 1 stk. sjøbod med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, kai og småbåtanlegg. Gnr.11 bnr.30 m.fl. Planområdet utgjer totalt ca. 27,7 daa
Nyb av vannbehandlings- og fellesrenseanlegg i Seljestad
Renseanlegget blir på 100-150 m2. Membran og UV-filter.
Etablering av nasjonal turistvei ved Hardanger i Ullensvang kommune
Det skal etableres ny rasteplass på Espenes i Ullensvang kommune, som en del av satsingen på Nasjonal turistveg Hardanger. Deler av rasteplassen skal overbygges med en takkonstruksjon i aluminium som også inneholder servicebygg med toaletter og et lite teknisk rom. Det etableres av- og påkjøringer med tilkomst til parkering for 14 biler og oppstillingsplass for 2 busser. Fra parkeringsplassen skal det bygges en gangvei som fører fram til takkonstruksjon og servicebygg. Langs denne er det en søppelstasjon med tre fraksjoner i nedgravd løsning.
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Nybygg av lager i Torsnes
4 tomter. Gnr/bnr 36/30, 90 og 12, 89
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: