Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (0)
Eidskog (4)
Elverum (12)
Engerdal (0)
Folldal (0)
Grue (2)
Hamar (4)
Løten (1)
Nord-Odal (3)
Os (0)
Rendalen (1)
Ringsaker (8)
Stange (2)
Sør-Odal (2)
Tolga (0)
Trysil (1)
Tynset (6)
Våler (2)
Åmot (0)
Åsnes (5)
Nybygg av datasenter/serverpark i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Hamar
Området er 360.000 m2.
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 900 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av næringsområde i Eidskog
300 daa. Gnr/bnr: 60/694 m.fl.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca. 250 daa. Byggeklare tomter.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 1
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 2
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 3
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av næring på Rudshøgda
VVA er utført. Ca. 6 daa. Ligger ved Landbrukssenteret.
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg i Elverum, etappe 2
Fra Handlingsplan for vann og avløp 2018-2021. Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er ca. 10 mill.kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: