Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Lillesand

Nybygg av næringsbygg m.m i Lillesand
Ca 70 dekar. Byggeklare tomter.
Oppgradering av trykkøkningstasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: