Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Froland

Nybygg av industriområde på Froland
100 mål byggeklare tomter.
Etablering av doseringsanlegg ved vassdrag i Froland
Det skal bygges kalkdoserer i Songeelva - et sidevassdrag til Nidelva i Froland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: