Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Akershus fylke

Asker (1)
Bærum (8)
Eidsvoll (3)
Enebakk (2)
Fet (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Hurdal (1)
Nannestad (2)
Nes (0)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Oppegård (3)
Rælingen (0)
Skedsmo (4)
Ski (2)
Sørum (5)
Ullensaker (11)
Vestby (5)
Ås (4)
Nybygg av lager og logistikkbygg i Vestby
Tomten kan utvikles med nærmere 100.000 kvm næringseiendom.
Nybygg av hotell ved Gardermoen
1000 sengeplasser og møtesenter for 500 personer.
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg og riving av industribygning mm i Skedsmo
Tidlig prosjekt. Uklart angående fremdrift. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av lager og kontor i Maura
Skal bygges på nabotomta til Herstua Grus trinn 1.
Nybygg av næringsområde i Lystad, trinn 2
Trinn 1 er bygging av brannstasjon på området.
Utvidelse av industribygning og kontor ved Skiveien, Kolbotn
Gnr/Bnr: 40/774, 40/1007, 40/1051, 40/1052.
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Etablering av avfallssug på Fornebu
Total investering 83 millioner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: