Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Halden

Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Halden
Gnr/bnr: 74/27, 181, 215.
Sanering av renseanlegg og nybygg av pumpestasjon i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: