Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Nannestad

Nybygg av kontor, lager, forretninger m.m i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Nybygg av bokollektiv for personer med demens i Nannestad
Nybygg av 8 boenheter med mulighet til utvidelse til 16.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: