Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Bærum

Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Tidlig og planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av rekkehus på Gjettum i Bærum
33,4 daa. Samarbeidsprosjekt.
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger på Hamang
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat utbyggere. I forbindelse med Hamangutbyggingen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika (Kjørbo)
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Bør utviles til boliger med service med base for hjemmetjenester. Antatt start og kostnad.
Riving-og nybygg av bo- og behandlingssenter i Eiksmarka
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes. Anlegget er litet, gammeldags og har dårlige tekniske løsninger. Kan ersattes av nytt bokollektiv for demente. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger i Bærum
16 omsorgsboliger og 53 leiligheter. Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av omsorgsboliger i Fornebu, fase 2
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat regi. Bør tilrettelegges for private boliger med service i nærheten av område-sentret, for exempel på felt 9.4. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: