Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (16)
Bærum (25)
Drammen (10)
Eidsvoll (3)
Enebakk (0)
Flesberg (2)
Flå (1)
Frogn (4)
Gjerdrum (0)
Gol (1)
Halden (1)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (1)
Hurdal (4)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (2)
Lunner (3)
Marker (0)
Modum (3)
Moss (2)
Nannestad (2)
Nes (2)
Nesbyen (0)
Nesodden (3)
Nittedal (0)
Rælingen (2)
Rakkestad (1)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (2)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Ullensaker (11)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (2)
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Tre områden på 60 daa, 102 daa og 11 daa.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av flerbolighus mm i Ullensaker
Totalt ca 500 boenheter.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 130 daa. Boligpotensiale, 500 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
30,3 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Tidlig og planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av boliger i Frogn
Tidlig planlagt prosjekt. Formålsendring av et større område til ca 250-300 enheter for lavenergibolig og fritid.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Harestua
Totalt ca. 180-200 boenheter fordelt på leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.
Nybygg av rekkehus på Gjettum i Bærum
33,4 daa. Samarbeidsprosjekt.
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4 m.fl.
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg. Antatt start og kostnad.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 2
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 3
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 4
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog, trinn 3
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av omsorgsboliger på Hamang
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat utbyggere. I forbindelse med Hamangutbyggingen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika (Kjørbo)
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Bør utviles til boliger med service med base for hjemmetjenester. Antatt start og kostnad.
Riving-og nybygg av bo- og behandlingssenter i Eiksmarka
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes. Anlegget er litet, gammeldags og har dårlige tekniske løsninger. Kan ersattes av nytt bokollektiv for demente. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av småhusbebyggelse/leiligheter i Røyken
Ca. 299 daa. Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon. Omfang er foreløpig ukjent.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
10 daa. Total utbygging ca. 60 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger for eldre i Frogn
Gnr/bnr 16/19, 16/21, 16/22, 16/34, 16/37, 16/55, 16/115, 16/116, 16/165, 16/166, 6/169, 16/170, 16/171, 16/220, 16/221, 66/80 og 88/1.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 2
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 3
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård, trinn 4
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.
Nytt boligområde, Lampeland Øst i Flesberg kommune
Totalt 44 boenheter på trinn 1. Selges til både privatpersoner og større utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: