Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Nybygg av boliger i Tana
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 256 tomter/boenheter.
Nybygg av boliger i Skiippagurra
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 73 tomter.
Nybygg av boliger ved Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca 4 800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør / sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Salangen kommune
14 hyttetomter - på 1 mål hver.
Nybygg av boligfelt i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av boligområde i Kvæfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 16 byggeklara tomter.
Nybygg av omsorgsboliger i Skjervøy
10 stk omsorgsleiligheter og 2-3 stk avlastningshybler.
Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: