Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Trondheim

Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Tidlig prosjekt. Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nybygg av boliger i Lilleby
23 boenheter, 2-4 etasjer.
Nybygg av kommunale boliger i Trondheim
Godkjent detaljregulering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: