Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Trøndelag fylke

Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av boligområde i Levanger
Trinnvis utbygging. 460 mål bygges ut først, så eventuelt 200 mål til. Totalt 400-500 boliger.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Tidlig prosjekt. Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nybygg av hytter i Rennebu
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av boligområde i Orkdal
Prosjekt i tidlig fase. Avventer kommuneplan. 1000 mål.
Nybygg av boliger i Namsos
Ca. 200 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og næring mm på Moan, BT3.3
Totalt 33000 m2 næring og 12000 m2 boliger på eiendommen. Hører sammen med Levanger sør Mofjæra kino. Gnr/bnr: 314/317, 338, 346, 348 og 375.
Nybygg av flerbolighus og næring mm på Moan, trinn BT3.2
Totalt 33000 m2 næring og 12000 m2 boliger på eiendommen. Hører sammen med Levanger sør Mofjæra kino. Gnr/bnr: 314/317, 338, 346, 348 og 375.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 2 mfl.
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Nybygg av boligområde i Levanger
250 boenheter totalt på hele området
Nybygg av boliger i Lilleby
23 boenheter, 2-4 etasjer.
Nybygg av kommunale boliger i Trondheim
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Utvidelse av boligfelt i Snillfjord
I samarbeid med nye Hitra kommune.
Etablering av hardbrukshus i Stjørdal
5-7 hus i kommunen, plassering ikke fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: