Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Stavanger

Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger og hytter på Finnøy
Tidlig prosjekt. Kostnad er ukjent. Avventer godkjenning.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av eneboliger og hytter på Sjernarøy i Finnøy kommune
9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: