Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (2)
Gjesdal (2)
Haugesund (4)
(3)
Karmøy (4)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (15)
Sauda (2)
Sokndal (4)
Sola (12)
Stavanger (28)
Strand (0)
Suldal (4)
Time (2)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nytt boligområde i Gramstad, Sandnes
440 dekar. 800 boliger.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger i Gjesdal
Prosjekt i tidlig fase. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Klepp
Tidlig prosjekt. Kostnad er antatt av redaksjonen. Tidligst byggestart er 2025.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger og hytter på Finnøy
Tidlig prosjekt. Kostnad er ukjent. Avventer godkjenning.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Boliger for personer med funksjonsnedsettelser.
Nybygg av boenheter og personalbase i Sandnes
9 boenheter+ 4 til boligsos.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca 495 dekar. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av eneboliger og hytter på Sjernarøy i Finnøy kommune
9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 3
Totalt 8 tomter fordelt på 6 rekkehus og 2 eneboliger.
Nybygg av leiligheter på Myklebust, Sola
Skal bygges ovanpå Rema 1000, Sola.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av omsorgsboliger i Sauda
Omsorgsboliger 2+2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: