Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (0)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (1)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (3)
Hamarøy (1)
Hemnes (1)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (0)
Narvik (0)
Nesna (0)
Rana (0)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (3)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (3)
Vega (2)
Vevelstad (0)
Vågan (0)
Øksnes (1)
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av leiligheter i Sortland, trinn 2-4
15 til 20 leiligheter i hvert trinn. Totalt 60 til 80 nye leiligheter.
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av boliger i Sortland
Godkjent detaljregulering. Ca. 40 boenheter. Salgspris 30 mil.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: