Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (1)
Hareid (3)
Herøy (3)
Molde (3)
Rauma (2)
Sande (1)
Smøla (0)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (1)
Surnadal (1)
Sykkylven (2)
Tingvoll (0)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (3)
Volda (1)
Ålesund (3)
Ørsta (2)
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av fritidshus i Gjemnes
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
7 område for konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/Bnr: 28/1, 2, 14, 15, 17, 30/2 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av eldreboliger i Åndalsnes
Realskolen skal eventuelt rives, se prosjekt: Åndalsnes Realskole.
Nybygg av eneboliger i Surnadal
9 tomter igjen. Byggeklare tomter, infrastruktur er opparbeidet av kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: