Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Innlandet fylke

Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Ottestad
60-80 boenheter fordelt på rekkehus og kjedet eneboliger. 22daa.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Prosjektet ligger på vent. Fremdrift ikke avklart. Antatt byggestart. Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 2
Totalt 42 byggeklare tomter i trinn 2.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur mm i Grue
24 dekar totalt. 1-1,5 dekar/tomt.
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse på Minka
Godkjent detaljregulering. 46 daa. 15-16 boligtomter.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Dalholen
Regulert område 16 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
15 hyttetomter. Ferdig regulert. Salg både til firma og privatpersoner. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner.
Nybygg av eneboliger i Skjåk
4 tomter gjenstår.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av boliger i Hamar
Gnr/bnr; 1/2981 og 1/3089. Areal som ligger i et atrium.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Prosjekt i tidlig fase. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av småhusbebggelse i Åsnes
Gnr. 39 bnr. 623, 624, 625, 589, 626, 644. Aug. Embretsens veg 8, 10, 12, 14, 16/18).
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 1
Totalt 65 byggeklare tomter i trinn 1.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 6 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 4 mfl
Ca 1000 stk fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: