Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Buskerud fylke

Drammen (10)
Flesberg (1)
Flå (1)
Gol (0)
Hemsedal (2)
Hol (0)
Hole (0)
Hurum (1)
Kongsberg (1)
Lier (3)
Modum (3)
Nes (1)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Røyken (4)
Sigdal (0)
Ål (0)
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4 m.fl.
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 3
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 50 enheter i trinn 3. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av hytter ved Lyseren
ca 30 hyttetomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: