Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vestby

Trafikksikkerhetstiltak i Vestby kommune
1,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av gang og sykkelvei i Vestby
Planlagt prosjekt. Langs Hvitstenveien fra Vestby kirke til Pepperstad skog. Uklart angående omfang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: