Byggenorges Forretningskilde!

Planlagt nybygg av anlegg i Rakkestad

Nybygg av bru på Fylkesveg 1218 i Rakkestad, Gjøby bru
I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Nylegging av vann-og avløpsledninger på Prestegårdsskogen i Rakkestad
Ny vannledning fra Skoleveien, Florasvingen for å sikre vannforsyning til Ravineveien/Prestegårdsskogen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: