Byggenorges Forretningskilde!

Planlagt nybygg av anlegg i Nannestad

Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 120 Mauravegen i Nannestad
750 m. Trygging av skoleveger i Akershus.
Utbygging av bredbånd i Viken
Felles utlysning og mulighet for å gi tilbud på deler av entreprisen. Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad og Nes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: