Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lillestrøm

Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Nybygg av boligområde i Sørum
Ca 150-200 enheter. 15-16 mål.
Nybygg av vei i Fetsund
1100m ny hovedveg.
Ny transformatorstasjon i Djupdal i Skedsmo
Nær E6 i Skedsmo. Erstatte Røykås transformatorstasjon. Dette tiltaket vil legge til rette for at kraftledningen fra Røykås til Ulven på sikt kan rives. Det vil frigjøre arealer i Groruddalen og fjerne kraftledningen nær boligområder på Trosterud.
Ny støyskjerm på Rv 120 i Skedsmo
Fra handlingsprogram for perioden 2018-2023, med planlagt utførelse i 2021.
Nybygg av va-ledning i Fetsund
Planlagt prosjekt som ligger på vent.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 1530 (tidligere fv. 380) i Lillestrøm
Ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 1530 Bråteveien på den 600 meter lange strekningen mellom Tømteveien og Johan Svendsens vei. Gjennom prosjektet skal det også bygges to universelt utformede bussholdeplasser som kantstopp.
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Omdisponering av tomt på Kjeller i Skedsmo
Vurdering av et bredt spekter av løsninger en tomt gir, eksempelvis basert på grunnforhold, solforhold, tilgrensede eiendommer, ankomstmuligheter og kommunale føringer mm. Alternativene skal inngå i en verdivurdering for å optimalisere utbyggingsarealene og skal danne grunnlag for grunneiersamarbeid, og være grunnlag for mulige utbyggingsavtaler.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: