Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lørenskog

Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Etablering av ny vannledning samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Lørenskog
Etappe 1: Nordliveien - Skåreråsen. Etappe 2: Skåreråsen - Skårersletta.
Utbygging av bredbånd i Viken
Felles utlysning Aurskog-Høland, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad og Nes kommune.
Konsulentoppdrag for prosjektering av overvannshåndtering i Lørenskog kommune
Fellesutlysning for Bærum og Lørenskog kommuner. Bærum kommune ønsker å møte klimaendringene på best mulig måte gjennom tjenesteproduksjon til innbyggerne. Bærum skal være en klimarobust kommune, som skal sikre en god og fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunen. Politikerne i Bærum har vedtatt en handlingsplan med en rekke tiltak som skal iverksettes - ett av disse er innovasjonspartnerskap om fremtidsrettet overvannshåndtering. Innovasjon Norge har bevilget 14 millioner kroner til innovasjonspartnerskapet - som er et utviklingsprosjekt med næringslivet, som skal gå ut 2022. Sammen med Lørenskog kommune skal Bærum ha opsjon på å anskaffe løsningen som utvikles.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: