Byggenorges Forretningskilde!

Planlagt nybygg av anlegg i Hurdal

Nybygg av gang og sykkelveg på Østsidevegen i Hurdal
Trygging av skoleveger i Akershus. 1655m.
Utbygging av bredbånd i Viken
Felles utlysning Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad og Nes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: