Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Fredrikstad

Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Tre lokaliteter; Valle i Fredrikstad kommune samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg kommune.
Etablering av infrastruktur for datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Fredrikstad
Dette samkjøres med reguleringsplan for Mineberget for hallidrett.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Fredrikstad kommune
Gnr/bnr: 738/65, 738/78, 736/212, 736/95, 736/103, 736/112, 736/104, 736/44, 736/188, 736/102, 736/102, 736/45, 737/321, 737/352, 737/357, 735/205, 735/203, 735/197, 735/238, 735/185, 735/26.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Fredrikstad
Gnr/bnr: 683/3, 682/1, 682/14, 684/7, 684/3, 685/1, 685/2, 506/2, 682/71.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: