Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bærum

Nybygg av togtunnel (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Sundvollen
23,5 kilometer lang tunnel mellom Sandvika-Sundvollen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2024.
Trafikksikkerhetstiltak på Fylkesveg 163 Kirkeveien, Bærum
Etablering av fortau på østsiden av fv. 163 Kirkeveien, mellom Kirkedalsveien og Haslum kirke i Bærum kommune. 730m.
Nybygg av vannledning mellom Sandvika og Fornebu
Ø710mm i sjø mellom Sandvika og Fornebu, med tilhørende traseer på land.
Nybygg av kirkegård ved Griniveien i Bærum
Det foreslås et nytt areal innenfor Markagrensen nord for Griniveien.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Konsulentoppdrag for prosjektering av overvannshåndtering i Bærum kommune
Fellesutlysning for Bærum og Lørenskog kommuner. Bærum kommune ønsker å møte klimaendringene på best mulig måte gjennom tjenesteproduksjon til innbyggerne. Bærum skal være en klimarobust kommune, som skal sikre en god og fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunen. Politikerne i Bærum har vedtatt en handlingsplan med en rekke tiltak som skal iverksettes - ett av disse er innovasjonspartnerskap om fremtidsrettet overvannshåndtering. Innovasjon Norge har bevilget 14 millioner kroner til innovasjonspartnerskapet - som er et utviklingsprosjekt med næringslivet, som skal gå ut 2022. Sammen med Lørenskog kommune skal Bærum ha opsjon på å anskaffe løsningen som utvikles.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: