Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Aurskog-Høland

Nybygg av vindmøllepark i Aurskog-Høland
Total investering ca. 400 mill.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 1465 (tidl. fv 236) i Aurskog-Høland kommune
Regulering. 1,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utbygging av bredbånd i Viken
Felles utlysning for Aurskog-Høland, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad og Nes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: