Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Ulvik

Overbygg på Fv 300 Teigahol (Prærievogna) i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 120m.
Overbygg på Fv 300 Melnes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Bru på Fv 572 Orshaugbekkjen i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Bru og fangnett på Fv 572 Ura i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Fanggjerder på Fv 300 Geitaskjerskår i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 650m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes Nord II i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 150m.
Bru og terrengtiltak på Fv 572 Staursnes Nord I i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 60m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes sør III i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 280m.
Overbygg på Fv 572 Bjørnesteinen i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestland fylkeskommune
Aktører som allerede har, eller har planer om utbygging av - slikt breibandnett i alle eller deler av de aktuelle områda de kommende tre åra, bes derfor om å melde om dette til: Hans Inge Gloppen, hans.inge.gloppen@vlfk.no innen 01.09. 2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: