Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Ullensvang

Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Portal og magasin mm ved E134 i Odda
55m portal. Rassikringstiltak for tørrsnø. Må ses i sammenheng med Astmannalia øvre. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan.
Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Skredsikring i Freim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Overbygg på Fv 550 Apold i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 300m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 550 Bruhaug i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 70m. Alternativt 350m overbygg.
Elvesikring ved idrettshall i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestland fylkeskommune
Aktører som allerede har, eller har planer om utbygging av - slikt breibandnett i alle eller deler av de aktuelle områda de kommende tre åra, bes derfor om å melde om dette til: Hans Inge Gloppen, hans.inge.gloppen@vlfk.no innen 01.09. 2020.
Fangvoll på Fv 105 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: