Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sogndal

Ny tunnel på Fv 55, Kjenesskreda-Hølenskreda i Balestrand
Skredfaktor 5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 280m Skredtype tørrsnø.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Skredvoll på Fv 152 Moldskreda i Balestrand
Høyt prioritert i rassikringsplan 2018-2029.
Etablering av parkeringsplass i Sogndal
Ca 400 – 500 offentlige parkeringsplasser. Gnr/bnr: 19/ 1 og 218, 64/ 5 og 482.
Terrenginngrep på Fv 13 Orrestadgjelet i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Stikkrenne og bru på Fv 13 Rendalsgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype sørpeskred/flomskred. 60m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: