Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lærdal

Nybygg av vannkraftverk i Lærdal kommune
Konsesjon er gitt av NVE.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.
Nybygg av havn/kai i Lærdal
Cruisekai, tømmerkai og container- eller godskai.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: